DOWNLOAD

 - Wagony towarowe - inne specjalne, nie zakwalifikowane do serii F, H, L, S i Z 

Wagon zbiornikowy typu 220S seria Ucs

PL-CEMET Ucs (typ 220S)

Wagon zbiornikowy - prywatny - do przewozu cementu luzem. Instrukcja instalacyjna w pliku readme.txt wewnątrz archiwum.

 

ver. 1.0 2.03.2009 

[ 2,49 MB ]

pobierz model wagonu typu 220S

Wagon zbiornikowy typu 206S/1 seria Ucs

PKP Ucs[P] (typ 206S/1)

Wagon zbiornikowy - prywatny: JZS <JANIKOSODA> Janikowo. Druga wersja konstrukcyjna wagonu. Instrukcja instalacyjna w pliku readme.txt wewnątrz archiwum.

 

ver. 1.0 25.02.2009 

[ 3,11 MB ]

pobierz....

Wagon zbiornikowy typu 206S seria Ucs

PKP Ucs[P] (typ 206S)

Wagon zbiornikowy - prywatny: JZS <JANIKOSODA> Janikowo. Instrukcja instalacyjna w pliku readme.txt wewnątrz archiwum.

ver. 1.1 - korekta błędów 3d, korekta mas w *wag

 

ver. 1.1 10.02.2009 

[ 4,33 MB ]

pobierz....

Wagon zbiornikowy typu 206Sa seria Ucs

PKP Ucs[P] (typ 206Sa)

Wagon zbiornikowy - prywatny: Z.Ch.<Wizów> Bolesławiec.Instrukcja instalacyjna w pliku readme.txt wewnątrz archiwum.

 

ver. 0.9 24.01.2009 

[ 2,81 MB ]

pobierz model 206Sa w malowaniu Zakładów Chemicznych z Bolesławca

Wagon zbiornikowy typu 408S seria Uacs

PKP Uacs[P] (typ 408S) 

Wagon zbiornikowy do przewozu cementu luzem - prywatny: CEMET S.A. Warszawa (dwie wersje - stare i nowe logo).Instrukcja instalacyjna w pliku readme.txt wewnątrz archiwum. Podziękowania dla firmy CEMET S.A. za pomoc w realizacji projektu. 

ver. 1.5 17.07.2008 

[ 6,86 MB ]

pobierz zestaw 408S CEMET

Wagon platforma do przewozu zestawów kołowych, seria Uas (Zakład Taboru w Łodzi)

PKP Uas (typ 412Z/U) 

Wagon budowy specjalnej - do przewozu zestawów kołowych. Instrukcja instalacyjna w pliku readme.txt wewnątrz archiwum -wymaga uprzedniej instalacji modelu "PKP Rs". 

ver. 1.0   28.03.2008 

[ 1,44 MB ]

pobierz....

Wagon z zagłębioną podłogą typu 602Z seria Uaai

PKP Uaai (typ 602Z) 

Wagon specjalny do przewozu ładunków wielkogabarytowych - z obniżoną podłogą. Instrukcja instalacyjna w pliku readme.txt wewnątrz archiwum. 

ver. 1.0  30.06.2007

[ 1,2 MB ]  

pobierz....