DOWNLOAD

 - Wagony towarowe - nie ujęte w innych seriach (np. techniczno-gospodarcze) 

Wagon prywatny PPMT Gdańsk, z kubłami - na bazie platformy typu 401Z

PKP - PPMT XK (typ 401Z) 

Wagon techniczno-gospodarczy do przewozu ładunków sypkich, bedący własnością PPMT w Gdańsku. Instrukcja instalacyjna w pliku readme.txt wewnątrz archiwum. 

ver. 1.5  24.02.2013

[ 2,1 MB ]  

pobierz....